Dating cultura ucraineană


Meniu de navigare

În marea lor majoritate etnicii ucraineni din România reprezintă o populaţie autohtonă care locuiesc compact în judeţele de la frontiera cu Ucraina şi care în perioada medievală au făcut parte din statul Rusia Kieveană şi cnezatul Galici-Volâni.

Denumirea de Ucraina apare în timpul statului căzăcesc.

dating cultura ucraineană

Legăturile dintre români şi ucraineni sunt foarte vechi, şi merită amintit în acest context doar faptul că cea mai veche baladă ucraineană cunoscută este despre Ştefan cel Mare. Chiar dacă nu întotdeauna relaţiile dintre România şi Ucraina au fost dintre cele mai grozave principalul motiv de dispută fiind apartenenţa nordului Bucovinei şi a judeţelor din sudul actualei Republici Moldovaproblemele politice au fost în mare rezolvate prin semnarea unui Tratat de bază bilateral.

Prezenţa ucrainenienilor în România datează încă din secolele al XIV-lea — XV-lea, când ei erau stabiliţi mai cu seama în nordul ţării Maramureş şi Suceava.

dating cultura ucraineană

După unii istorici prezenţa populaţiei ucrainene în aceste locuri este chiar mai veche. Ucrainenii din Maramures și Bucovina — huțulii Așezările speed​​ dating în frankfurt am main din nordul Moldovei şi Maramures, situate în zonele vecine cu masivul etnolingvistic ucrainean şi în prelungirea acestuia, sunt cele mai vechi din ţară.

Relaţiile bilaterale

Mărturii arheologice şi lingvistice arată că o populaţie slavă de răsărit s-a aşezat pe aceste meleaguri încă din secolul al VI-lea, trăind alături de populaţia autohtonă românească, în timp ce cea mai mare parte a satelor locuite astăzi de ucraineni sunt menţionate în vechile acte istorice slavone în Moldova şi latino-maghiare în Maramureş din secolele al XIV-lea şi al XV-lea. În anulde pildă, satul Ruşcova din Maramureş a sărbătorit de ani de la prima atestare documentară.

Identitatea lingvistică, culturală şi spirituală a ucrainenilor din Maramureş şi din nordul Moldovei a fost asigurată şi menţinută de un adaos etnic continuu din Transcarpatia, Galiţia, Dating cultura ucraineană şi nordul Bucovinei. Huţuluii numiţi huțani de către români sunt cei care locuiesc în zona muntoasă a Bucovinei, pe văile superioare ale rîurilor Suceava, Moldova, Moldoviţa şi Bistriţa Aurie.

Veniţi aici încă din secolul al XVII-lea au găsit condiţii favorabile pentru a practica ocupaţiile lor tradiţionale: păstoritul, creşterea animalelor, munci forestiere, plutărit, întemeind un număr însemnat de sate şi cătune pe care le locuiesc şi astăzi.

Search form

În vechile hrisoave bucovinene ei sunt numiţi "ruşi". Graiul huţulilor este înrudit cu graiurile ucrainene carpatice şi cu cel bucovinean care, la rândul lor, sunt parte integrantă a limbii ucrainene comune.

dating cultura ucraineană

Renumiţi crescători de cai ei au impus chiar o rasă de caihuţulii sunt totodată maeştri în confecţionarea şi ornarea obiectelor din lemn, piele, corn, în ţesut şi în broderie. Încondeierea ouălor de Paşti obicei cultivat îndeosebi în satele Ulma, Brodina, Breaza, Moldoviţa le-a adus o faimă internaţională. Ucrainenii din Dobrogea Aşezarea ucrainenilor în Dobrogea Delta Dunarii şi în zonele limitrofe este legată de unele din cele mai tragice momente din istoria Ucrainei: distrugerea şi lichidarea, în anulde către ţarina Rusiei, Ecaterina a II-a, a Sicei Zaporojene, leagănul secular al năzuinţelor de independenţă şi libertate a poporului ucrainean.

Pentru a se salva de represalii, circa de cazaci zaporojeni se stabilesc, cu încuvintarea Înaltei Porţi, în zona Dating cultura ucraineană Dunării.

Rutenii, rusinii și cazacii au intrat în Primul Război Mondial atât de partea Puterilor Centrale rutenii și rusinii din Galiția și Bucovinasub Austria, cât și de partea Antantei cazaciisub Rusia. În timpul războiului, autoritățile austro-ungare au format Legiunea Ucraineană apar pentru prima oară noțiunile de "ucrainean" și "ucraineană" la inițiativa contelui Stadion - șeful serviciilor secrete austro-ungare din aniialături de Legiunea Polonă, pentru a lupta împotriva Imperiului Rus.

Aici, la Dunavăţul de Sus, ei organizează în anultabăra militară "Zadunaiska Sici", care a funcţionat 15 ani, când a fost desfiinţată de către turci. Spre acest tărâm al salvării, populat la început de cazaci, se îndreaptă până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, grupuri de ţărani din regiunile de sud ale Ucrainei, pentru a scăpa de iobăgie şi de recrutarea în armata ţaristă.

Ei întemeiază localităţi, construiesc biserici şi se ocupă îndeosebi cu agricultura, pescuitul, vânătoarea şi creşterea animalelor.

Ucrainenii din România

Pentru a-i deosebi de vecinii lor ruşi lipoveni, localnicii îi numesc haholi. Ucrainenii din Banat Comunitatea ucraineană din Banat, aşezată în câteva sate din zona Lugojului, a Caransebeşului dating cultura ucraineană Aradului, s-a constituit îndeosebi între anii prin colonizarea unor domenii latifundiare, scoase la vânzare de către proprietarii lor nemţi şi unguri, situate în partea de sud a Imperiului Austro-Ungar de atunci.

Coloniştii ucraineni care şi-au cumpărat loturi de pământ proveneau din zonele muntoase şi sărace ale Transcarpatiei, din localităţile situate în dreapta Tisei, iar alţii, în număr mai mic, din zona hutulă a Bucovinei. Exodul lor a continuat şi după După dating cultura ucraineană numeroşi etnici ucraineni din satele maramureşene şi bucovinene cumpără gospodăriile nemţilor emigraţi, populând numeroase localităţi care devin majoritar ucrainene Pogăneşti, Dragomireşti, Stiuca, Remetea Mică, Bârsana etc.

În ultimii de ani a avut loc o deplasare în masă a ucrainenilor maramureşeni spre Banat care au venit din localităţi al căror relief cuprindea numai păduri şi fâneţe pentru a se stabili în această zonă unde puteau lucra în agricultură.

În prezent comunitatea ucraineană reprezintă o populaţie compactă în zona de Nord a României judeţele Maramureş şi Satu Mare care se află la frontiera cu regiunea Transcarpatia — mai bine 36 de mii de persoane, în Buconina de Sud în zona de Nord-Est a României judeţele Suceava şi Botoşani care se află la frontiera cu regiunea Cernăuţi — aproximativ 10 mii de persoane, în Dobrogea în zina de Sud-Est a României judeţele Tulcea şi Galaţ — aproximativ 1,5 mii de persoane.

În rest, etnicii ucraineni locuiesc în mod dispers pe întreag teritoriul României.

dating cultura ucraineană

Opera sa literară este considerată ca fiind fondatoarea limbii și literaturii ucrainene moderne. A scris și în limba rusă și a creat opere valoroase ca pictor și ilustrator. Bustul Taras Şevcenko în:.

dating cultura ucraineană