Termen pentru întâlnirea unui minor. Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România


inele de copaci datând

La articolul 3 alineatul 1 punctul 6, litera f se modifică și va avea următorul cuprins:f realizează evaluarea psihologică, precum și demersuri în vederea evaluării medicale a personalului din sistemul de probațiune; La articolul 8, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3 Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naționale în domeniul probațiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum și stabilirea altor măsuri referitoare la îmbunătățirea activității de probațiune și la cariera personalului de probațiune.

La articolul 10, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2 În subordinea directorului general funcționează corpul de inspecție, organizat la nivel de serviciu.

profilul eșantionului pentru un site de dating

În cazul în care inculpatul minor este deținut într-o unitate de arest, întrevederea derulată în scopul evaluării acestuia se va realiza la sediul respectivei unități. Consilierul de probațiune care efectuează evaluarea sau verificarea poate pune și alte întrebări sau poate aborda și alte aspecte, dacă necesitatea acestora rezultă din derularea întrevederii.

Datele obținute se consemnează în cuprinsul referatului de evaluare.

ea se întâlnește cu cineva

Un exemplar al referatului de evaluare se înaintează organului judiciar, iar un exemplar se păstrează în serviciul de probațiune.