Dating judecător rețea


Dezbaterile au avut loc în ședința din data de 20 ianuariefiind consemnate în încheierea de ședință de la aceeași dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen pentru pronunțare la data de 25 ianuariecând, în aceeași compunere, a decis următoarele: ÎNALTA CURTE, asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:I.

EXCLUSIV INVESTIGAȚIE Rețeaua de liberare condiționată

Titularul și obiectul sesizării Prin Încheierea de ședință din data de 2 septembrie pronunțată în Dosarul nr. Expunerea succintă a cauzei Curtea de Apel Brașov dating judecător rețea Secția penală a fost sesizată cu apelul declarat de inculpatul D. În cauză, prin Rechizitoriul nr. În sarcina inculpatului s-au reținut, în esență, următoarele fapte:— în cursul lunii decembrieinculpatul a amenințat-o, în repetate rânduri, pe persoana vătămată B.

Prin Sentința penală nr. Cu referire la realizarea conținutului constitutiv al infracțiunii de fals informatic, instanța de fond a arătat că, potrivit dispozițiilor art.

Revista EuRoQuod

Pentru realizarea laturii obiective a acestei infracțiuni este necesar ca agentul să interacționeze cu datele informatice stocate dating judecător rețea sistem informatic ori într-un mediu de stocare în așa fel încât să rezulte date necorespunzătoare adevărului, iar scopul agentului să fie acela de a utiliza aceste date în vederea producerii unor consecințe juridice.

Aceste două elemente indică un paralelism evident cu falsul tradițional în înscrisuri. Modalitatea în care a acționat inculpatul D. Astfel, se reține introducerea de date informatice atunci când autorul creează un document electronic fals. S-a reținut că doctrina și jurisprudența sunt unanim de acord că inclusiv crearea unui profil fals în cadrul unei rețele de socializare, prin utilizarea datelor de identificare ale unei persoane, poate realiza tipicitatea textului de incriminare.

Acțiunile inculpatului de a crea un profil fals pe contul de socializare Facebook cu numele persoanei vătămate, precum și pe site-ul www. Sub aspectul laturii subiective, s-a reținut că atitudinea psihică a inculpatului față de fapte și de urmările acestora îmbracă forma vinovăției în modalitatea intenției directe, conform art. Împotriva Sentinței penale nr. În faza de apel, la termenul de judecată din data de 14 iulieinstanța, din oficiu, a pus în discuția părților necesitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, în condițiile art.

În acest sens, instanța a constatat că, în cauză, urmează să analizeze, printre altele, dacă crearea unui cont pe o rețea de dating judecător rețea accesibilă publicului rețea care nu solicită dovezi din dating judecător rețea să reiasă folosirea numelui real de către deținătorul unui contfurnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane și introducând date reale vizând această persoană informații, fotografii, imagini video etc.

În ceea ce privește utilitatea unei interpretări unitare oferite de Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a arătat că în practica recentă a Curții de Apel Brașov au existat mai multe dosare în care, în situații de fapt similare celei deduse judecății în prezenta cauză, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de fals informatic în concurs cu violarea vieții private. Soluțiile în aceste cauze au fost diferite, variind de la condamnare astfel cum s-a întâmplat în prezenta cauză, în primă instanțăachitare soluție dispusă în primă instanță și menținută în apel - în acest sens fiind Dosarul nr.

În toate aceste cauze s-a pus în discuție realizarea conținutului constitutiv al infracțiunii de fals informatic. Sub aspectul admisibilității sesizării, instanța de apel a considerat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.

Elisabeta Roşu - Judecător, vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti - InfoCons

Punctele de vedere ale Ministerului Public și inculpatului Reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov a apreciat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție și a arătat că, ținând cont de modalitatea diferită în care ar putea fi interpretate dispozițiile art. Apărătorul ales al inculpatului a susținut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. Punctul de vedere al instanței Curtea de Apel Brașov - Secția penală a reținut că infracțiunea de fals informatic presupune ca săvârșirea uneia dintre acțiunile prevăzute alternativ de art.

datând imediat după o ruptură al treilea sfaturi de date de bază

În opinia instanței, noțiunea de fără drept trebuie analizată prin prisma dispozițiilor art. În acest sens, s-a avut în vedere faptul că infracțiunea de fals informatic a fost inițial incriminată prin dispozițiile art.

De asemenea, noțiunile de sistem informatic și date informatice, definite în prezent prin art. În acest context, după cum s-a arătat și în doctrină spre exemplu, G. Bodoroncea, V. Cioclei ș. Comentariu pe articole, Ed. Or, în opinia instanței, din aceste texte de lege rezultă că autorizarea sau permisiunea sunt legate de folosirea sistemului informatic și persoana fizică sau juridică competentă să le acorde dating judecător rețea deținătoarea drepturilor asupra sistemului informatic sau datelor informatice.

În cazul unor rețele de tipul celor utilizate de inculpat în cauză - facebook, pornhub - drepturile asupra dating judecător rețea, incluzând toate datele asociate acestuia, aparțin, pe de o parte, deținătorului aplicației care păstrează anumite drepturi asupra acestuia - spre exemplu, poate elimina anumite date în măsura în care contravin politicii rețelei și, pe de altă parte, deținătorului titularului contului.

Cu privire la această ultimă chestiune, instanța a apreciat relevant și faptul că rețelele amintite nu condiționează deschiderea unui cont de folosirea numelui real al persoanei care utilizează contul și nu efectuează verificări menite a stabili identitatea dintre numele persoanei care deschide contul și numele sub care este dating judecător rețea contul.

De altfel, este de notorietate, cel puțin printre utilizatorii unor astfel de rețele, că în cele mai multe dintre cazuri nu sunt folosite numele reale. Este, de asemenea, de necontestat că dreptul de administrare a dating judecător rețea aparține persoanei care l-a deschis și care se identifică cu datele solicitate de aplicație - nume de utilizator, parolă, număr de telefon etc. În raport cu cele expuse, instanța a considerat, în interpretarea noțiunii de fără drept, că aceasta nu trebuie legată de persoana vătămată și de necesitatea ca aceasta să îi permită inculpatului să introducă, în sistemul informatic, date privind persoana sa fotografii, filme.

este on- line dating dumnezeu dating o fată de concurs

Nu este vorba de un drept asupra unor astfel de reprezentări ale realității, ci de dreptul de a utiliza sistemul informatic și programul informatic aferent rețelei de socializare. Pe cale de consecință, dating judecător rețea o persoană este titularul contului inclusiv în situația în care a folosit, pentru denumirea acestuia, un nume aparținând altei persoaneaceasta este persoana care are dreptul dating judecător rețea a folosi contul respectiv prin introducerea oricăror date informatice, modificarea acestora, ștergerea etc.

În ceea ce privește cea de-a doua condiție supusă discuției, respectiv ca acțiunea de introducere de date informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului, instanța a considerat că trebuie lămurit aspectul dacă folosirea numelui unei alte persoane pentru deschiderea unui cont într-o rețea de natura celei utilizate de inculpat în cauză facebook, pornhub conduce la un astfel de rezultat.

În concret, instanța a avut în vedere situația în care postările inculpatului conțin imagini fotografii și imagini video care înfățișează persoana vătămată, imagini reale neprocedându-se la alterarea lor în nicio formăastfel că singura împrejurare care nu are corespondent în realitate este faptul că persoana vătămată, al cărei nume apare la denumirea contului, este chiar deținătoarea acestui cont.

Or, în această situație, instanța a considerat că numele persoanei vătămate, regăsit ca nume al contului, nu reprezintă date informatice necorespunzătoare adevărului, ceea ce nu corespunde realității fiind situația de fapt rezultând din crearea contului sub un alt nume.

pd polish dating wikihow online dating

Astfel, se ajunge în situația în care titularul contului se prezintă celorlalți utilizatori ai aplicației sub o altă identitate, cea regăsită în denumirea contului. S-a făcut trimitere la dispozițiile art. Or, în condițiile în care, în realitatea obiectivă, nu este sancționată o astfel de faptă, s-a apreciat alvin dating brittany apare ca nefiind justificată o interpretare care să sancționeze o astfel de conduită în realitatea virtuală.

În ceea ce privește o eventuală asemănare cu infracțiunea de fals în înscrisuri, rezultând din inserarea numelui unei alte persoane, instanța a apreciat că trebuie să se aibă în vedere faptul că, astfel cum s-a arătat anterior, acest tip dating judecător rețea rețele nu garantează existența unei identități între numele de utilizator și numele real al persoanei care deține contul, astfel că simpla introducere a unui nume nu este de natură a produce efecte.

Față de toate acestea, în opinia instanței, folosirea numelui unei alte persoane pentru deschiderea unui cont în rețeaua facebook sau pornhub nu are ca rezultat date necorespunzătoare adevărului, astfel încât o astfel de acțiune nu îndeplinește această cerință esențială pentru existența infracțiunii de fals informatic.

hi5 dating online cine este dating sandra bullock

Evident, deschiderea și folosirea unui cont pe o astfel de rețea publică, utilizând numele altei persoane, poate să realizeze conținutul altor infracțiuni, în măsura în care sunt întrunite elementele constitutive ale acestora spre exemplu, femeile care caută bărbați sexînsă, în opinia instanței, nu sunt realizate condițiile de tipicitate ale infracțiunii de fals informatic, prevăzute de art. Punctele de vedere exprimate de curțile de apel și instanțele din circumscripțiile acestora cu privire la chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită Au comunicat puncte de vedere asupra problemei de drept în discuție curțile de apel Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Târgu Mureș și Timișoara, care, după caz, au făcut referire și la punctele de vedere ale unora dintre instanțele arondate.

S-au conturat următoarele opinii În susținerea acestei orientări, instanțele au achiesat la argumentele reținute de Curtea de Apel Brașov, astfel cum se regăsesc în încheierea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În opinia minoritară, exprimată de Curtea de Apel București - Secția a II-a penală Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Ilfov, Judecătoria SloboziaCurtea de Apel Iași Judecătoria BârladCurtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Târgu Mureș și Curtea de Apel Timișoara Judecătoria Reșița, Judecătoria Timișoaras-a apreciat că fapta de a deschide și utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisă publicului rețea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea numelui real de către dating judecător rețea unui contfurnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane și introducând date reale vizând această persoană informații, fotografii, imagini video etc.

În susținerea acestei opinii s-a arătat că datele introduse răspund exigențelor art.

jamie strachan dating dakota fanning cum știi că te întâlnești cu un sociopat

În situația deschiderii și utilizării unui cont pe o rețea de socializare deschisă publicului, fără drept, furnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane și introducând date reale vizând această persoană, informațiile ce vizează acea persoană sunt folosite fără acordul acesteia din urmă, în sensul că sunt postate în spațiul public informații despre o persoană care nu și-a dat acordul și, astfel, cel ce le utilizează nu are acest drept. Acțiunea are ca rezultat date necorespunzătoare adevărului, întrucât, deși datele sunt reale, nu este reală, în esență, voința de publicare a acestora.

În cadrul acestei opinii s-au formulat observații în sensul dating judecător rețea nu ar fi întrunită condiția sub aspectul producerii de consecințe juridice, una dintre opinii fiind în sensul că încadrarea corectă ar fi fost în infracțiunea prevăzută de art.

Florin Costiniu

O altă opinie, minoritar exprimată, a fost în sensul că fapta de a deschide și utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisă publicului rețea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea numelui real de către deținătorul dating norristown contfurnizând ca nume fete sexy care caută bărbați din Reșița utilizator numele unei alte persoane și introducând date reale vizând această persoană informații, fotografii, imagini video etc.

În acest sens s-a avut în vedere faptul că datele introduse sunt corespunzătoare adevărului. Examenul jurisprudenței Au fost atașate punctelor de vedere formulate de către instanțe hotărâri judecătorești pronunțate în această materie de către Curtea de Apel Brașov Decizia penală nr.

Managerul unei bănci din București a plecat acasă cu o parte din banii unității

În considerentele Deciziei penale nr. În cuprinsul Deciziei penale nr. În acest sens, în măsura în care ar fi afectată viața privată a unei persoane, astfel cum s-a susținut în cuprinsul motivelor de apel, s-ar putea reține existența infracțiunii prevăzute de art.

Elisabeta Roşu – Judecător, vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti

A acționa fără drept înseamnă atât utilizarea fără drept a unui sistem informatic și a programului informatic aferent unei rețele de socializare, cât și introducerea fără drept în sistemul informatic a datelor informatice aparținând unei alte persoane. S-a susținut că, în accepțiunea Legii nr. Noțiunea de a acționa cu sau fără drept nu poate fi limitată doar la dreptul de a utiliza un sistem informatic și programul informatic deoarece, pentru a fi întrunite cerințele de tipicitate ale infracțiunii de fals informatic, este necesar să rezulte date necorespunzătoare adevărului.

femei sexy din Sibiu care cauta barbati din Craiova dating online penpal

Or, dacă aceste date informatice aparțin unei alte persoane decât utilizatorului de drept al sistemului informatic, este necesar ca acesta din urmă să aibă autorizarea sau permisiunea titularului datelor respective. În caz contrar, deținătorul sistemului informatic va introduce, modifica, șterge date informatice sau dating judecător rețea accesul la aceste date, fără drept. În ceea ce privește noțiunea de date necorespunzătoare adevărului, s-a reținut în doctrină că aceasta este reglementată ca urmare imediată a acțiunilor de introducere, modificare, ștergere, fără drept, a datelor informatice ori de restricționare, fără drept, a accesului la aceste date.

DECIZIE 4 25/01/

Astfel, urmarea imediată constă în obținerea de date informatice care nu au un corespondent în realitate și, prin aceasta, în crearea unei stări de pericol pentru încrederea care se acordă acestora dating judecător rețea, în general, prelucrărilor automate de informații și pentru încrederea publicului în veridicitatea datelor informatice. Datele rezultate sunt necorespunzătoare adevărului, adică date mincinoase, atunci când prezintă denaturat, altfel decât în realitate, fapta, informația la care se referă, respectiv o deformare a realității.

S-a apreciat în doctrină că inclusiv crearea unui profil fals în cadrul unei rețele de socializare poate atrage tipicitatea textului de incriminare.

În măsura casual dating gofeminină care profilul fals implică utilizarea datelor de identificare ale unei persoane reale care nu și-a dat acordul în acest sens, se poate discuta de furt de identitate.

Astfel, se reține infracțiunea de fals informatic în sarcina persoanei care, într-o rețea electronică socială structură socială virtuală care oferă facilități de interacțiune membrilor săi înregistrați, permite schimbul de mesaje, date sau informații personale ori de interes general, de exemplu, Facebook etc.