Lampa lampă de date


lampa lampă de date

Objazdowa" controlorul ". Detalii de contact ale controlorului: ado kanlux.

lampa lampă de date

Beneficiarii datelor vor fi entități care sprijină controlorul în domeniul serviciilor IT, serviciilor de transport, filialelor și afiliaților Kanlux SA și reprezentanților comerciali permanenți care au sediile lor pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, precum și avocați și auditori. Controlorul nu intenționează să transfere datele într-o țară terță sau intr-o organizație internațională. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata acordului și după încetarea acestuia - pentru perioada necesară pentru îndeplinirea taxelor contabile sau fiscale pe durata lor și pentru perioada necesară pentru expirarea sau limitarea oricăror creanțe erie pa dating decurg din acordul și în cazul consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing - până la retragerea consimțământului.

Aveți dreptul la: a Cere acces la date; b Cere ca datele dumneavostra să fie rectificate dacă au fost salvate incorect sau dacă s-au schimbat; c Cere eliminarea datelor dacă baza legală a prelucrării acestora nu mai este valabilă; d Cere limitarea prelucrării dacă, în opinia dumneavoastră, acestea sunt incorecte pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor sau în așteptarea prelucrării obiecției dumneavostra sau dacă controlorul nu mai are nevoie de datele personale dar ai nevoie de ele lampa lampă de date a-ți stabili, urmări sau apăra revendicările; e ridică obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal dacă acestea nu mai sunt necesare în lampa lampă de date intereselor legitime urmărite de controlor; f Depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere dacă credeți că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legea; 8.

lampa lampă de date

Furnizarea de date referitoare la punerea în aplicare a acordului este voluntară, dar necesară pentru punerea în aplicare a acordului. Furnizarea datelor în scopuri de marketing este voluntară.

Nu se iau decizii automate, inclusiv prin profilare, pe baza datelor dvs.

lampa lampă de date

După ce prelucrarea datelor personale în scopul inițial a fost finalizată, datele nu vor fi prelucrate în alt scop. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony.

Zezwalaj na cookies.

lampa lampă de date