Politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă. Codul de Etică și Conduită în Afaceri – Petstar


politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă cnblue dating

Share through Email Această Politică globală privind dreptul muncii și drepturile omului descrie angajamentul Steelcase de a respecta și promova dreptul muncii și drepturile omului, în conformitate cu legile, principiile, convențiile, normele și principiile și politicile interne enumerate mai sus și se aplică tuturor angajaților din întreaga lume.

Este, de asemenea, aplicabilă, în măsura adecvată, partenerilor noștri de afaceri, furnizorilor, distribuitorilor și vânzătorilor. În plus, Linia de integritate Steelcase este confidențială, disponibilă persoanelor fizice și organizațiilor atât în afara companiei, cât și pe plan intern și este disponibilă în mai multe limbi.

Codul de Etică și Conduită în Afaceri Introducere Prezentul Cod de etică şi conduită profesională stabileşte principiile şi normele de etică profesională la care aderă toţi angajaţii societăţii S. Pet Star S. Acest Cod se aplică tuturor celor care colaborează cu S. Pet Star Holding S. Codul de Etică S.

Anonimatul este, de asemenea, posibil, dacă se dorește. De asemenea, este posibil ca viitoare cerințe legale locale să intre în conflict cu aceste politici, practici sau oportunități de interacțiune.

DIRTY SECRETS of VIETNAM: The Aces of Southeast Asia

În astfel de cazuri, ne așteptăm ca toți angajații, cât și partenerii de afaceri, politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă, distribuitorii și vânzătorii să caute modalități de aplicare a standardelor implementate în politicile noastre fără a încălca legile naționale sau locale.

În același timp, respectând legislația națională sau locală, considerăm acele legi ca repere de bază, iar în cazul în care standardele internaționale privind drepturile omului depășesc legislația națională sau locală, încercăm să ne aliniem practicile și operațiunile comerciale la standardele internaționale.

Politica globală privind dreptul muncii și drepturile omului

Membrii echipei noastre executive și ai consiliului nostru de administrație prin intermediul comitetului consiliului care supraveghează inițiativa ESG a companiei au fost implicați în dezvoltarea acestei politici și sunt responsabili de implementarea acesteia, inclusiv în acele cazuri în care standardele politicii ar fi putut fi încălcate.

Încălcările pot duce la acțiuni disciplinare sau la întreruperea unei relații de afaceri. Diferiți membri ai personalului Steelcase, inclusiv conducerea, liderii și personalul de resurse umane, juridic, de mediu, sănătate și siguranță și achiziții sunt responsabili pentru susținerea programelor noastre privind drepturile omului și ale muncii.

Această politică este mediatizată și este o parte integrantă din experiența noastră de integrare.

Cum să invitați un coleg să participe

Drepturile Omului La Steelcase, oamenii sunt centrul a tot ceea ce întreprindem. Viziunea companiei noastre de a debloca potențialul uman pentru toți, plus angajamentul nostru de a exemplifica valorile noastre de bază în interacțiunile zilnice cu toți, susțin responsabilitatea noastră de a ne desfășura activitatea într-un mod care să reflecte drepturile și demnitatea tuturor oamenilor, în conformitate cu legile, principiile, convențiile, normele internaționale și principiile interne și politicile menționate mai sus.

Acestea includ dreptul la viață și libertate, interzicerea sclaviei și torturii, interzicerea abuzului, libertatea de opinie și de exprimare, dreptul de a-și câștiga existența, dreptul la educație, dreptul de acces la apă curată și multe altele.

Printre responsabilitățile noastre de a ne desfășura activitatea într-un mod care respectă drepturile și demnitatea tuturor oamenilor se numără responsabilitatea de a efectua demersurile necesare pentru a identifica impactul operațiunilor noastre asupra drepturilor omului, consultarea celor care ar putea fi afectați și luarea de măsuri pentru atenuarea și remedierea impactului negativ. Liderii și conducerea conduc prin empatie, ascultând mai întâi și încurajând angajații să-și facă vocea auzită, fără teamă.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă datând o femeie beat

Diversitate, echitate și incluziune La Steelcase, diversitatea înseamnă mult mai mult decât genul, rasa sau altă clasă, statut sau caracteristică protejată; este dorința deliberată de a avea un amestec de oameni cu trăsături, experiențe și opinii diferite, atât inerente, cât și dobândite. Este dorința deliberată de a avea diversitate de gândire. Este o extensie a valorilor noastre de bază — inclusiv tratarea oamenilor cu demnitate și respect pe parcursul carierei lor.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă fete frumoase din Craiova care cauta barbati din Sighișoara

Îmbrățișăm diversitatea, asigurăm accesul echitabil la oportunități și promovăm o cultură a incluziunii în care angajații noștri să poată fi autentici și să prospere pe parcursul călătoriei lor cu compania. Extindem acest angajament spre partenerii noștri de afaceri, furnizorii, distribuitorii, vânzătorii și comunitatea învecinată.

Tratament echitabil și nediscriminare Steelcase își ia angajamentul de a proteja drepturile tuturor angajaților, inclusiv ale femeilor și grupurilor subreprezentate, oferind oportunități egale de angajare, asigurându-se că practicile de angajare ale companiei noastre nu sunt discriminatorii și oferind tuturor angajaților un mediu de lucru fără intimidări, amenințări, ostilitate, tratament inuman, violență și hărțuire.

Libertate de asociere și negociere colectivă Esențial pentru cultura Steelcase este un mediu bazat pe o comunicare deschisă și bidirecțională între angajați, lideri și conducere, unde angajații își fac vocea auzită, iar liderii și conducerea ascultă și practică empatia. Angajații Steelcase comunică deschis cu liderii și conducerea cu privire la condițiile de muncă, politicile, practicile, strategia companiei și alte probleme, fără teama de represalii, intimidări, hărțuire sau răzbunare.

Această cultură este întărită de politici, practici și procese intenționate, inclusiv Linia de integritate Steelcase, politica ușilor deschise, discuții deschise cu anajații, întâlniri individuale, acces neîngrădit la conducere, profesioniști în resurse umane, juridic și audit intern, sesiuni de coaching de impact, sondaje de opinie în rândul angajaților, oportunități de instruire și învățare, precum și proiectarea intenționată, incluzivă a spațiului, care facilitează accesul la lider și conducere, colaborarea, confidențialitatea, concentrarea și oportunitatea de repaus.

Politica de întâlnire sau fraternizare adoptată de o organizație reflectă cultura organizației.

Un exemplu de astfel de implicare a angajaților sunt diferitele noastre grupuri de afinitate generate și organizate de angajați, deschise și incluzive, în care angajații se reunesc pentru a-și împărtăși gândurile și ideile și, uneori, pentru a deschide dialogul în timp ce îi educă pe ceilalți din companie, incluzând liderii și conducerea. Grupurile de afinitate sunt deschise și incluzive pentru toți cei care doresc să participe.

Participarea este voluntară.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă orb dating vk

Un alt exemplu de angajament al angajaților, asociere liberă și negociere colectivă este existența diferitelor locații sindicalizate și a grupurilor de angajați politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă de comitete de întreprindere, în diferite regiuni ale companiei din întreaga lume.

Acolo unde o astfel de asociere liberă sau negociere colectivă este interzisă prin lege, cultura de comunicare deschisă, bidirecțională a Steelcase descrisă mai sus oferă angajaților oportunități de a-și face vocea auzită, împărtășind idei sau preocupări liderilor și conducerii, care ascultă empatic. Comunitățile noastre Steelcase își asumă răspunderea ca operațiunile sale și cele ale partenerilor săi de afaceri să respecte drepturile persoanelor din comunitățile afectate de aceste produse, servicii și operațiuni.

Implicăm părți interesate locale din comunitățile noastre care sunt hotărâte să promoveze dreptul muncii și drepturile omului, îmbinând sprijinul nostru financiar cu voluntariatul angajaților prin proiecte de inovare socială.

Prin aceste angajamente, căutăm să amplificăm impactul părților interesate locale în reducerea inegalităților, promovarea educației de calitate și crearea de orașe și comunități durabile. În plus, ne asigurăm că drepturile omului ale vecinilor noștri din comunitate, inclusiv mijloacele de subzistență, sănătatea și bunăstarea acestora, securitatea, accesul la apă curată și biodiversitatea durabilă nu sunt afectate negativ de produsele, serviciile și operațiunile noastre sau de cele ale partenerilor noștri de afaceri.

Muncă forțată Steelcase nu participă la traficul de persoane și nu folosește forța de muncă a sclavilor în nicio parte a organizației sau a lanțului de aprovizionare. Toată munca este voluntară, iar lucrătorii au libertatea de a părăsi locul de muncă sau de a-și rezilia contractul de muncă, după cum doresc.

Eșantion de politică de fraternizare

Interzicem ca lucrătorii să fie obligați să își plătească locurile de muncă sau să se îndatoreze față de terți ca urmare a procesului de asigurare a locului de muncă. În cazul în care se produc astfel de încălcări ale drepturilor lucrătorilor, Steelcase va căuta să atenueze impactul negativ asupra lucrătorilor. Muncitori minori Steelcase nu folosește munca copiilor în nicio parte a organizației sau a lanțului de aprovizionare.

Susținem utilizarea programelor legitime de ucenicie, care respectă legile, reglementările și normele locale. Ore de lucru Orele de lucru pentru angajații individuali Steelcase nu vor depăși maximul stabilit de legislația locală.

În plus, o săptămână de lucru nu va avea în mod obișnuit mai mult de 60 de ore lucrate pe săptămână, inclusiv ore suplimentare, cu excepția situațiilor de urgență sau neobișnuite, dacă legislația locală permite. Dating pole emploi li se permite în mod regulat cel puțin o zi liberă pe o săptămână de șapte zile.

Salarii, beneficii și partajarea profitului Steelcase plătește tuturor angajaților salarii și beneficii competitive.

politica companiei privind întâlnirile la locul de muncă dating în milwaukee

Oferim cel puțin salariul minim cerut de legile și reglementările aplicabile și toate beneficiile prevăzute de lege. În plus, față de compensația pentru orele de lucru obișnuite, angajații sunt plătiți pentru orele suplimentare cel puțin la nivelul stabilit de legile și reglementările aplicabile. Steelcase nu deduce sume din salarii ca măsură disciplinară.