Tabelul 811


tabelul 811 dating minneapolis mn

Reflectarea valorii IN în curs de execuţie primite în gestiune economică15 Reflectarea taxelor de înregistrare şi a altor plăţi obligatorii achitate la crearea, modernizarea şi transmiterea IN în exploatare16 Calcularea dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor utilizate pentru crearea, modernizarea şi pregătirea IN pentru utilizare după destinaţie.

Formula se întocmeşte numai la suma tabelul 811 calculate pînă la data transmiterii în exploatare a IN. Dobînzile calculate după această dată se recunosc ca cheltuieli curente şi se reflectă prin formula: Dt ; Ct, 17 Reflectarea valorii fără TVA serviciilor prestate de persoane terţe la procurarea, crearea, modernizarea şi pregătirea IN tabelul 811 utilizare după destinaţie.

Contul se aplică în cazul în care salariile se calculează şi se achită în una şi aceeaşi lună, iar contulatunci cînd calcularea şi achitarea salariilor se efectuează în luni diferite sau 22 Reflectarea valorii IN în curs de execuţie primite de către organizaţiile necomerciale sub formă de mijloace nepredestinate.

tabelul 811 ashton kutcher dating brittany murphy

La transmiterea în exploatare a acestor IN, suma altor datorii curente se decontează la fondul de autofinanţare prin formula: Dt ; Ct