Immmaking imm, 🎥Start-Up Dictionary: Startup vs IMM


Obiectivul principal este sprijinirea IMM-urilor din mediul rural.

  • Хилвар молча следовал за ним в мирной прохладе дома, через вестибюль, к кольцу из цветного стекла, окружавшему здание.
  • Просто не верилось, что туннель этот проложен где-то в глубочайших недрах города.
  • И, как сообщали слухи - которых Хилвар не отрицал, но и не подтверждал - ими уже было обнаружено множество несообразностей, разительно менявших то представление об истории, которое весь человеческий род миллиард лет принимал как должное.

The primary objective will be to aid rural SME's. Banca are o prezență puternică în segmentul IMM-urilor. The Bank has a particularly strong presence in the SME segment.

imm-urilor - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Principalele grupuri-țintă ale activităților-pilot sunt întreprinzătorii și angajații IMM-urilor. The main target groups for the pilot activities are SME immmaking imm and employees.

Blocarea conturilor IMM-urilor trebuie sã se poate face numai prin decizie judecãtoreascã. The freezing of SME accounts must only be allowed through a court order.

Împrumutul este destinat să sprijine în principal IMM-urile care reprezintă coloana vertebrală a economiei româneşti, atât din perspectiva creării de noi locuri de muncă, cât şi a creşterii economice. În acest scop, BEI îşi uneşte forţele cu instituţiile financiare care cunosc piaţa locală şi au în portofoliu clienţi din segmentul Immmaking imm, a societăţilor de dimensiune medie şi a celor din sectorul public, cum este cazul CEC Bank. Împrumutul anterior acordat băncii noastre de către BEI a fost utilizat cu succes pentru sprijinirea societăţilor româneşti şi din acest motiv pot afirma cu certitudine că prezentul acord îi va ajuta atât pe clienţii noştri - să se dezvolte în actualul mediu de afaceri concurenţial, precum şi pe CEC Bank - să majoreze creditarea pe acest segment. În prezent, BEI finanţează IMM-urile româneşti prin intermediul a 14 intermediari financiari, care operează atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Aceasta permite BEI să acorde condiţii atractive de creditare către o gamă largă de promotori de proiecte mici.

Planul immmaking imm de afaceri se axează pe segmentul IMM-urilor cu vânzarea prin intermediul companiilor de brokeraj. Their business plan focuses on the SME segment with sales through brokerage firms. Activitatea IMM-urilor a fost afectată de criza economică acest fapt fiind sesizat pe fluctuaţia principalilor indicatori.

SME activity was affected by the economic crisis this fluctuation being noticed on the main indicators.

immmaking imm

Cu această evoluție pozitivă, finanțarea IMM-urilor va fi în mod clar de la concurs. With this positive development, the SME finance will clearly stand out from the competition.

  1. Как ты думаешь, могу ли я остановить .

Subiect: Mobilitatea inginerilor din cadrul IMM-urilor Subject: Mobility of engineers in the SME context Ar putea exista un impact perceptibil asupra realizării obiectivelor dacă sectorul IMM-urilor nu s-ar identifica cu problema eficienței energetice. There might be a perceptible impact on achieving the objectives if the SME sector did not identify itself with the issue of energy efficiency. Moreover the specific situation and capabilities of SME s have to be taken into consideration.

immmaking imm

Evaluările cantitative și calitative ale participării IMM-urilor sunt efectuate în cadrul măsurilor privind evaluarea și monitorizarea. Quantitative and qualitative assessments of SME participation shall be immmaking imm as part of the evaluation and monitoring arrangements.

Printr-o serie de măsuri specifice se vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii. Specific measures shall aim to facilitate SME access to markets outside the Union.

IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său. SME processors of raw milk in its territory. Asigurarea punerii în aplicare a Cartei IMM-urilor.

Затем одна за другой наружные звезды исчезли на грани черноты, и, наконец, в центре экрана осталось только среднее солнце Семерки. Хотя корабль все еще пронизывал не его пространство, среднее светило уже сияло тем жемчужным огнем, который выделял его из всех остальных звезд. Яркость его увеличивалась с каждой минутой, пока, наконец, оно из точки не превратилось в крохотный жемчужный диск. И этот диск принялся увеличиваться в размерах.

Ensure implementation of the SME Charter. Sectorul IMM-urilor merită o protecție specială atât în cursul procesului de restructurare, cât și în perioada anticipată de schimbare.

Start-Up Dictionary este seria noastră video în care explicăm concepte din lumea startup-urilor Abonează-te la canalul nostru de YouTube aici pentru a vedea în premieră videoclipurile și interviurile noastre. Noțiunea de startup este deja parte din limbajul nostru cotidian. Toți ne-am dori să lansăm un startup.

The SME sector deserves special protection during both the restructuring process and the anticipated period of change. Asociațiile reprezentative ale IMM-urilor ar trebui implicate ca părți interesate importante la toate nivelurile procesului decizional.

immmaking imm

Representative SME associations should be involved as important stakeholders in the decision-making process at all levels. Cooperarea cu întreprinderile, precum şi participarea IMM-urilor sunt esenţiale.

STS a preluat vineri platforma IMM Invest, pentru securizarea site-ului

Cooperation with enterprises as well as the participation of SMEs are crucial. Trebuie acordată o atenție specială impactului potențial asupra IMM-urilor.

Specific account should be taken of the potential impact on SMEs. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Ce este un IMM?

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

  • IMM Archives - Măgurele Science Park
  • Но именно такие комнаты и были домом для большей части человечества на протяжении значительного отрезка его истории.
  • К концу трапезы за пределами их маленького освещенного мирка стало уже совершенно темно, и на самой границе света и тьмы Олвин заметил какие-то движущиеся тени -- это обитатели леса выползали из своих дневных укрытий.
  • Раньше, чем председатель смог ответить, в тишине зала раздался голос -- ясный и спокойный.
  • 🎥Start-Up Dictionary: Startup vs IMM