Unicorn dating matrice. cum se face o analiză SWOT? [matrice de descărcat]


unicorn dating matrice

Așezările senatoriale sunt numerotate de la 1 la n, între oricare două așezări existând legături directe sau indirecte. O legătură este directă dacă ea nu mai trece prin alte așezări senatoriale intermediare.

Edilii au pavat unele dintre legăturile directe dintre două așezări numind o astfel de legătură pavată stradăastfel încât între oricare două unicorn dating matrice senatoriale să existe o singură succesiune de străzi prin care se poate ajunge de la o așezare senatorială la cealaltă.

unicorn dating matrice

Toţi senatorii trebuie să participe la şedinţele Senatului. In acest scop, ei se deplasează cu lectica. Orice senator care se deplasează pe o stradă plăteşte 1 ban pentru că a fost transportat cu lectica pe acea stradă. La alegerea sa ca prim consul, Cezar a promis că va dota Roma cu o lectică gratuită care să circule pe un număr de k străzi ale Romei astfel încât orice senator care va circula pe străzile respective, să poată folosi lectica gratuită fără a plăti.

unicorn dating matrice

Străzile pe care se deplasează lectica gratuită trebuie să fie legate între ele zborul, metroul sau teleportarea nefiind posibile la acea vreme. În plus, Cezar a promis să stabilească sediul sălii de şedinţe a Senatului într-una dintre aşezările senatoriale aflate pe traseul lecticii gratuite.

unicorn dating matrice

Problema este de a alege cele k străzi şi amplasarea sediului sălii de şedinţe a Senatului astfel încât, prin folosirea transportului gratuit, senatorii, în drumul lor spre sala de şedinţe, să facă economii cât mai însemnate.

În calculul costului total de transport, pentru toţi senatorii, Cezar a considerat că fiecare senator va călători exact o dată de la aşezarea sa până la sala de şedinţe a Senatului.

unicorn dating matrice

Scrieţi un program care determină costul minim care se poate obţine prin alegerea adecvată a celor k unicorn dating matrice pe care va circula lectica gratuită şi a locului de amplasare a sălii de ședință a Senatului.

OJI

unicorn dating matrice