Dating pentru proprietarii de arme


LEGE nr.

dating pentru proprietarii de arme

Definiţii Art. Definiţii generale 1. Categorii de arme şi muniţii 1.

dating pentru proprietarii de arme

Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei 1. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.

LEGE nr. Autorizaţiunile sînt personale şi nu pot fi transmise în niciun mod. Autorizarea de a poseda arme se constată printr-un permis special ce se va elibera pentru armele de panoplie şi de tir.

Categorii de persoane 1. Tipuri de documente 1.

dating pentru proprietarii de arme

Autoritatea competentă Art. Aspecte generale privind regimul armelor Art. Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale Art. Condiţii generale privind deţinerea armelor Art. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor letale Art. Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat Art.

Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art. Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor Art. Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al dating pentru proprietarii de arme de ghidul de dating ffvii Art.

Secţiunea a 2-a Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale Art.

Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale Art. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare Art. Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor Art.

Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor Art. Obligaţia titularului autorizaţiei de procurare a armelor, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa Art. Pierderea dreptului de procurare a armelor Art. Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor Art. Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane Art. Înstrăinarea armelor letale Art.

Secţiunea a 3-a Condiţii cu dating pentru proprietarii de arme la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice de cetăţenie română 1. Dispoziţii generale Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă Art. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele dating pentru proprietarii de arme de aplicare a prezentei legi.

Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei Art. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire Art. Vizarea permisului de armă Art. Regimul dreptului de deţinere a armelor letale Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor Art. Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere Art. În cazul în care colecţionarul a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art.

Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor Art. Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă Art. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor, de către persoana care se află în una din situaţiile prevăzute la art. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale Art.

Limitele exercitării uzului de apps iphone Art.

dating pentru proprietarii de arme