Se datorează bine


Inspectia fiscala este o activitate derulata de organele fiscale prin care verifica: legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale daca s-au indeplinit corect si exact obligatiile in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale modul in care s-a respectat legislatia fiscal-contabila daca s-au stabilit corect bazele de impozitare si situatiile de fapt aferente si se stabilesc diferentele de obligatii fiscale principale Inspectia fiscala poate fi generala, caz in care se verifica modul de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale si a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila pentru o perioada de timp determinata sau partiala prin care se verifica una sau mai multe obligatii.

speed​​ dating definition chat- up linia pe site- ul de dating

Inspectia se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale articolul din Codul de procedura fiscala precizeaza ca termenul de prescriptie este de 5 ani, termen care incepe sa curga de la data de 1 iulie a anului urmator celui pentru care se datoreaza respectiva obligatie fiscala.

La orice inspectie fiscala, viteză dating townsville inceperea acesteia, organele fiscale trebuie sa prezinte: legitimatia de inspectie ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala Inceperea inspectiei fiscale se consemneaza in registrul unic de control.

Se le cayó la máscara a (Boran)Mehmet Akif Alakurt

La finalizarea inspectiei, persoana verificata va da o declaratie pe propria raspundere scrisadin care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. Tot in declaratie se mentioneaza si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse se datorează bine dispozitie de contribuabil.

bedste dating profil dating casual numai

Inainte de desfasurarea inspectiei fiscale, organul control are obligatia sa instiinteze, in scris, persoana verificata in legatura cu actiunea de control fiscal care urmeaza sa se desfasoare si in acest sens va transmite unui aviz de inspectie fiscala. Pentru comunicarea acestui aviz exista cateva termene de transmitere anterior inceperii inspectiei, atfel: cu 30 de zile in cazul marilor contribuabili cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili Un aviz de inspectie fiscala trebuie sa contina urmatoarele informatii: temeiul juridic al inspectiei fiscale data de incepere obligatiile fiscal-contabile supuse inspectiei si perioadele care se vor verifica posibilitatea de a solicita amânarea datei de incepere a inspectiei fiscale Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control.

ți se datorează ție - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

In cazul persoanelor care nu tin sau se datorează bine prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Pe toata durata inspectiei fiscale persoana verificata are dreptul sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica.

te întâlnești cu cineva care înseamnă datând sfaturile șefului tău

In acest caz, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspectia fiscala initiala, o singura data pentru aceeasi perioada si aceleasi obligatii fiscale.

O data incheiata o inspectie fiscala, conducatorul organului de inspectie fiscala poate decide reverificarea unor tipuri de obligatii fiscale pentru o anumita perioada impozabila, la propunerea organului de inspectie fiscala desemnat cu efectuarea inspectiei sau la cererea contribuabilului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative: dupa incheierea inspectiei fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, contribuabilului, la data efectuarii inspectiei fiscale datele suplimentare influenteaza rezultatele inspectiei fiscale incheiate Prin se datorează bine suplimentare se intelege orice fapt sau mijloc de proba de care se ia cunostinta ulterior inspectiei, de natura sa modifice rezultatele inspectiei anterioare.

este viteza dating halal Caut căsătorite fete din Sibiu

La finalul inspectiei, rezultatul acesteia se consemneaza intr-un raport de inspectie fiscala in forma scrisain care se prezinta: constatarile faptice si legale consecintele lor fiscale Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde constatarile in legatura cu toate perioadele si toate obligatiile fiscale inscrise in Avizul de inspectie fiscalaprecum si in legatura cu alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce au facut obiectul verificarii.

Testeaza gratuit programele noastre: Program FacturareProgram Gestiune sau Program Contabilitate si afla mai multe despre cum te ajuta ecosistemul SmartBill sa iti cresti afacerea.

Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită și condiția menționată anterior. Amnistie fiscală pentru accesorii fiscale Contribuabilii care au obligații bugetare restante la 31 martiepot opta pentru anularea accesoriilor aferente acestora dacă vor achita principalul până la 15 decembrie și vor depune o cerere în acest sens. Totodată, la data depunerii cererii vor trebui depuse toate declarațiile aferente vectorului fiscal și stinse toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată ulterioare datei de 31 martie Actul normativ vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie persoane fizice sau juridice, inclusiv entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice sau exercită profesii libere, instituții publice etc. În cadrul Ordonanței sunt reglementate 4 situații: - cazul contribuabililor care la 31 martie au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale Pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante, contribuabilii trebuie să achite obligațiile bugetare principale restante la 31 martieși obligațiile fiscale curente, să depună toate declarațiile fiscale aferente vectorului fiscal și se datorează bine depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie