Datând imediat după o ruptură


RUSU 6 făcută tot prin pietre de rîu, care n-au fost legate cu mortar. Această secţiune, pe lingă materialul roman abundent şi interesant, a mai dat şi două gropi -vetre, săpate în aggerul roman, gropi în care s-a aflat material ceramic lucrat cu mina, din perioada prefeudală. Prima groapă a fost găsită la un metru de colţul nord-vestic al turnului, înspre exterior, în imediata apropiere a zidului 0,30 m.

Ea are o formă rotundă cu diametrul de 0,65 m şi o adîncime de 0, 76 m; ea întretaie stratul de cultură roman şi aggerul.

Despre unele urme scitice în Moldova

Faptul că în această groapă, pe lîngă material ceramic prefeudal, s-a găsit ceramică şi obiecte romane, este uşor de explicat; groapa a tăiat stratul de cultură roman, iar în momentul în care pereţii gropii s-au surpat, materialul roman care se afla în aceşti pereţi, a căzut o dată cu pămîntul peste oalele, cenuşa şi chirpiciul din groapa prefeu¬ dală.

A doua groapă este aşezată la 0,70 m de colţul nord-vestic al turnului şi la 0,30 m de zidul nordic.

shimla dating girl

Ea are un diametru de 0,60 m şi o adîncime de 0,46 m. Şi în această groapă s-a găsit, împreună cu material roman, aceeaşi ceramică lucrată cu mîna.

12- 15 ani site- ul de dating vechi

Pe fundul ei, stratul de cenuşă era de 0,06 m grosime. Nu este de loc întîmplător faptul că aceste gropi au fost făcute în imediata apropiere a turnului, deoarece în acea vreme zidul se mai păstra în bună parte, constituind astfel un loc prielnic pentru adăpostire.

sagetator bărbat aquarius femeie dating

N-am găsit urme de locuinţă la suprafaţă şi nici bordeie propriu-zise, dar se pare că aceste gropi au fost folosite ca vetre. Chirpiciul şi cenuşa aflată la datând imediat după o ruptură gropilor ar fi o dovadă concludentă în favoarea acestor ipoteze. Materialul ceramic prefeudal, precum şi faptul că aceste gropi străpung stratul roman, pătrunzînd adînc în agger, sînt cele mai bune dovezi că acest castru a fost locuit şi după «părăsirea Daciei » de către romani.

Secţiunea B a fost trasată pe latura de vest, aproximativ la m de colţul sud-vestic.

dating marion va

Ea este lungă de 11 m şi a avut ca scop identificarea traseului zidului vestic. Şi aici temelia zidului este lată tot de 1,30 m, formată de asemenea din blocuri mari de piatră de rîu, care datând imediat după o ruptură fost însă legate între ele cu mortar. Secţiunea a fost săracă în material, găsindu-se doar cîteva fragmente ceramice romane.

  1. Yoseob și iu dating
  2. Mature dating în wokingham
  3. Aplicație online de telefon
  4. Viteza datând arta

Secţiunea C a fost trasată pe latura de sud, la circa 50 m de secţiunea A. Iniţial, ea avea o lungime de 30 de m; ulterior s-a prelungit cu alţi 20 de m, astfel, s-a putut observa stratigrafia castrului pe o întindere considerabilă fig. Profilul complicat prezintă anumite dificultăţi în ceea ce priveşte interpretarea lui, şi de aceea dăm o descriere mai amănunţită a stratigrafiei. Stratul prim este format din humus modern şi are o grosime de 0,15 — 0,55 m grosimea maximă o găsim între metrii 39 — Stratul al 2-lea este compus exclusiv din dărîmături romane printre care sînt presărate cîteva fragmente ceramice prefeudale.

Grosimea lui variază între 0,30 — 1 m. El se întinde de -a lungul întregii secţiuni. Un canal asemănător s-a aflat şi în colţul de sud-est al castrului de la Hoghiz 1.

Cercetări arheologice la Gilău

Canalul este făcut din cărămizi pătrate. Lăţimea canalului este de 0,25 m. Tot în acest strat, în inte.

midlife dating steaguri roșii