Site- ul de dating bolnav psihic


Cum să trăiești cu demonii din tine. Câteva cazuri concrete din lumea bolilor psihice

Asistenţa medicală complexa acordată bolnavilor cu afecţiuni psihice constituite o parte integrantă a asistenţei sanitare şi are drept scop refacerea sănătăţii, îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la condiţiile de viaţa în familie, în munca şi societate a bolnavilor, precum şi prevenirea manifestărilor acute ale bolii, care pot constitui un pericol pentru bolnavii înşişi sau pentru cei din jur.

Unităţile sanitare, celelalte unităţi, membrii de familie ai bolnavilor care suferă de afecţiuni psihice sînt obligaţi să asigure efectuarea la timp a tratamentului de specialitate, integrarea acestora în familie şi în activităţi profesionale corespunzătoare stării lor de sănătate, în scopul prevenirii apariţiei unor situaţii în care aceştia sa devină periculosi.

Tratamentul medical obligatoriu se efectuează ambulator, iar în caz de nevoie, în condiţii de spitalizare în unităţile sanitare de specialitate. Instituirea tratamentului medical obligatoriu are drept scop înlăturarea tulburarilor intervenite în starea bolnavilor, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de adaptare psiho-socială a acestora.

Vezi mai multe articole din categoria stiinta-sanatate Medicul Rodica Năstase a spus că abia după producerea unui eveniment dramatic se vorbeşte despre antecedente psihiatrice ale "făptuitorului" şi automat apare întrebarea "cine se face vinovat", dacă medicii ar fi putut preveni, dacă familia a observat anumite comportamente. Puţini sunt cei care acceptă că medicii curanţi ai respectivilor făptuitori au explicat pacienţilor la externarea din spital că tratamentul trebuie continuat sub supravegherea şi monitorizarea unui specialist din ambulatoriu şi că, după întreruperea tratamentului după luni sau ani, pacientul trebuie vizitat de psihiatri, pentru că recăderile pot surveni oricând, în funcţie de o multitudine de factori, sociali, economici, politici sau genetici. Nu pot fi învinuiţi nici cei din familie sau comunitate că nu recunosc semnele clinice ale unei recăderi, ca în cazul prietenei copilotului de la Germanwings. Ei nu au pregătirea profesională pentru acest lucru şi de obicei se retrag din relaţia respectivă. Dar cei care au în familie astfel de cazuri, trebuie să ştie să observe rapid orice schimbare de comportament", a adăugat medicul psihiatru.

Cînd bolnavul psihic considerat periculos este pus sub interdicţie sau este minor, aceeaşi obligaţie o au şi autoritatea tutelara, tutorele sau părinţii minorului. Înştiinţarea se adresează dispensarului medical în a cărui raza teritorială domiciliază persoana considerată a fi bolnav psihic periculos sau dispensarului medical care deserveşte personalul muncitor din unitatea în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

Comitetul sau biroul executiv va acorda sprijin personalului de specialitate din cadrul dispensarului pentru obţinerea de informaţii prin constatări directe şi prin declaraţii scrise ale persoanelor care cunosc starea şi manifestările bolnavului. Medicul va îndrumă bolnavul şi va transmite constatările sale, împreună cu datele privind starea şi manifestările bolnavului, la dispensarul policlinic competent din punct de vedere teritorial.

Cînd medicul psihiatru din dispensarul policlinic apreciază necesitatea prezentării bolnavului în faţa comisiei medicale, va site- ul de dating bolnav psihic măsuri ca bolnavul, documentele medicale şi celelalte date obţinute să fie trimise, de îndată, la spitalul de psihiatrie sau secţia de psihiatrie din site- ul de dating bolnav psihic căruia îi este subordonat dispensarul policlinic.

  1. DECRET 14/10/ - Portal Legislativ
  2. Cum să trăiești cu demonii din lumea bolilor psihice. Câteva cazuri concrete | Digi24
  3. Leadnworth kansas dating
  4. Dating buitenlandse vrouwen în nederland
  5. Psihiatru: Persoanele cu afecţiuni psihice pot avea manifestări dramatice, în anumite situaţii
  6. Blake shelton gwen stefani dating

În situaţia în care medicul de specialitate, apreciază că nu este cazul ca bolnavul să fie prezentat comisiei medicale, va transmite concluziile sale împreună cu indicaţiile terapeutice şi cu datele primite dispensarului medical teritorial.

Desemnarea comisiei se face de către conducerea unităţii sanitare şi se confirma de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti. În situaţia în care comisia apreciază că nu este necesară instituirea unui tratament medical obligatoriu, poate recomanda bolnavului, dacă este cazul, efectuarea unui tratament medical corespunzător.

Dacă sînt necesare examinari medicale sau relaţii suplimentare, comisia poate dispune efectuarea examenelor medicale de către organele sanitare competente ori completarea relaţiilor obţinute potrivit prevederilor art.

MAI lasă polițiștii fără procedură pentru bolnavii psihic

Comisia hotărăşte cu unanimitate de voturi. În caz de divergenta, comisia se va completa cu încă 2 medici psihiatri şi va hotărî cu majoritate de voturi. Hotărîrea va cuprinde diagnosticul, soluţia adoptată, motivarea acesteia şi va fi semnată de toţi membrii comisiei, cu consemnarea eventualei opinii separate.

Hotărîrea comisiei este executorie. Dacă bolnavul la care se referă hotărîrea este pus sub interdicţie sau este minor, se înştiinţează şi autoritatea tutelara de la domiciliul acestuia, tutorele sau părinţii minorului.

site- ul de dating bolnav psihic

Bolnavii sînt obligaţi să se prezinte la control medical periodic la datele fixate de medicul psihiatru din dispensarul policlinic, să se supună tratamentului medical, stabilit şi să urmeze indicaţiile terapeutice în perioada dintre doua controale.

Personalul sanitar are obligaţia să efectueze la timp tratamentul, sa urmărească evoluţia stării psihice şi fizice a bolnavului şi adaptarea acestuia la activităţile terapeutice. În cazul în care bolnavul psihic periculos părăseşte unitatea sanitară fără autorizare medicală, el va fi readus în aceeaşi unitate prin grija organelor sanitare, iar, la nevoie, şi cu sprijinul organelor prevăzute la art.

site- ul de dating bolnav psihic

În cazul în care capacitatea de adaptare a bolnavului este necorespunzătoare solicitărilor vechiului loc de muncă, la indicaţia comisiei se va proceda la schimbarea locului de muncă. Bolnavii psihici care, anterior tratamentului medical obligatoriu, nu erau încadraţi în munca şi care sînt orientati de către comisia care a dispus încetarea tratamentului spre profesii potrivite aptitudinilor şi nivelului lor de pregătire, vor fi încadraţi în locuri de muncă corespunzătoare.

Bolnavii psihici care la terminarea tratamentului medical obligatoriu au capacitate de muncă redusă vor fi încadraţi în locuri de muncă potrivit recomandarii comisiei de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

site- ul de dating bolnav psihic

Unităţile au obligaţia sa încadreze în locuri de muncă corespunzătoare toate categoriile de bolnavi psihici prevăzute în alineatele precedente.

Direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura repartizarea în munca a bolnavilor psihici care au efectuat tratament medical obligatoriu şi care au o astfel de indicaţie din partea organelor sanitare.

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, împreună cu celelalte organe centrale interesate, analizează anual modul în care s-a acordat asistenţa bolnavilor psihici periculosi precum şi modul în care s-a realizat integrarea lor în activitate, luînd măsuri corespunzătoare. Judecarea contestaţiei este de competenţa judecătoriei în a carei raza teritorială se afla unitatea sanitară unde funcţionează comisii care a luat hotărîrea.

Psihiatru: Persoanele cu afecţiuni psihice pot avea manifestări dramatice, în anumite situaţii

Instanţa, judecand contestaţia, verifica legalitatea hotărîrii comisiei medicale, putând sa dispună efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice şi sa administreze orice alte probe pe care le considera necesare pentru a stabili dacă, faţă de comportarea şi manifestările bolnavului, erau întrunite condiţiile prevăzute în art. În toate cazurile, instanţa va asculta persoana faţă de care s-a instituit tratamentul medical obligatoriu.

site- ul de dating bolnav psihic

Judecata are loc cu asigurarea de către instanţa a unui apărător din oficiu pentru cel faţă de care s-a instituit tratamentul medical obligatoriu, dacă acesta nu are un apărător ales. Participarea procurorului la judecata este obligatorie. Instanţa hotărăşte, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea aplicării hotărîrii prin care s-a dispus tratamentul medical obligatoriu.

Dating on-line pentru bolnav psihic

După rămânerea definitivă a hotărîrii, dosarul medical va fi restituit comisiei care a decis tratamentul medical obligatoriu. Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru pregătirea ai perfecţionarea personalului sanitar necesar asigurării asistenţei medicale a bolnavilor psihici periculosi, precum şi pentru realizarea unui sistem unitar de evidenta a acestora.

Consiliile populare vor asigura, potrivit dispoziţiilor legale, terenurile agricole necesare unităţilor sanitare pentru organizarea şi dezvoltarea activităţilor de ergoterapie.

Tatal bolnav psihic din 2010 (nu si-a luat niciodata tratamentul) ma ataca cu un tarnacop in 2019

Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare vor acordasprijin pentru transportul persoanelor prevăzute la alin. Tratamentul medical obligatoriu, efectuat ambulator sau în condiţii de spitalizare, precum şi internarea bolnavilor psihici şi a celor prevăzuţi la art. Cazurile aflate în curs de soluţionare vor fi rezolvate potrivit dispoziţiilor prezentului decret.

site- ul de dating bolnav psihic

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

site- ul de dating bolnav psihic