Semnarea lucrărilor de artă. 167 de lucrări semnate de artiști români, cumpărate de Muzeul Naţional de Artă Contemporană


semnarea lucrărilor de artă

În actuala galerie pot fi văzute de piese de pictură şi 15 piese de sculptură selectate din patrimoniul muzeului.

Ţinând seama de specificul patrimoniului, actuala paginaţie propune o evoluție cronologică și stilistică a lucrărilor, desfășurându-se de-a lungul a cinci secole de artă plastică naţională secolele al XVI-XX-lea cu un accent asupra artei din Transilvania şi o evidenţiere expresivă a multiculturalităţii proprii spaţiului intracarpatic.

Circuitul în sine debutează cu o colecţie de icoane ortodoxe din Transilvania secolelor al XVIII-XIX-lea expuse alături de retablul bisericii catolice din localitatea Jimbor, judeţul Braşov, realizat în stilul gotic târziu prima jumătate a secolului al XVI-leacu influenţe renascentiste. De asemenea, evoluţia artei în spaţiul ardelean, cu accente ale celei configurate în centrul artistic Cluj, este reprezentată semnarea lucrărilor de artă artişti cum sunt Elena Popea şi Pericle Capidan.

Artiştii români, care prin activitatea lor au contribuit la constituirea unei arte naţionale reprezentative începând cu secolul al XIX-lea, sunt ilustraţi cu opere semnate de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu reprezentat atât de lucrările cu influenţe academice cât şi de cele care au rezultat în urma contactului cu colonia pictorilor de la BarbizonIon Andreescu, Ştefan Luchian cu una dintre cele mai frumoase colecţii naţionale ale tablourilor sale cu subiect floral.

semnarea lucrărilor de artă

Arta românească a primei jumătăţi a secolului XX este reprezentată prin lucrări semnate de Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, într-un dialog dinamic cu arta europeană contemporană lor, atât prin opţiunile stilistice şi tematice, cât și prin contacte şi legături personale cu unii dintre cei mai notorii exponenţi ai acesteia.

Descriere imagini.

semnarea lucrărilor de artă