Dating evenimente orange county. Meniu de navigare


The archaeological diggings from Năeni-Zănoaga Buzău county. The —, — and Campaigns - Abstract [link] Explanation of the figures [link] Liste des illustrations Fig.

Poziţia geografică a staţiunii de la Năeni [link] Fig. Harta comunei Năeni.

Acces resurse științifice Enformation

Staţiunea Cetăţuia 1. Planul săpăturilor din anii — [link] Fig. Tipare din piatră ac şi dălţi-străpungător [link] Fig. Depozit de vase [link] Fig. Planul complexului cu chirpic [link] Fig. Tipare din piatră [link] Fig.

Staţiunea Cetăţuia 2.

dating boxer

Planul săpăturilor din anii —,—, [link] Fig. Segmentul din profilul de nord al S. Zănoaga III ; 3 sol cenuşiu, afânat niv. Zănoaga Ib ; 6 sol cenuşiu, lutos, cu pete de lut verzui purtat niv.

Medaliile noastre

Zănoaga Ia ; 7 sol cafeniu, compact ; 8 lut galben vineţiu ; 9 lentile din chirpic ; 10 resturi de podine din lut galben bătut ; 11 cenuşe ; 12 cioburi ; 13 oase de animale ; 14 pietre ; 15 fragmente de chirpic ; 16 arsură neagră [link] Fig. Ceramică din nivelul Zănoaga Ia [link] Fig.

Ceramică din nivelul Zănoaga Ib [link] Fig. Staţiunea Cetățuia 2. Ceramică din nivelul Zănoaga IIa [link] Fig. Ceramică din nivelul Zănoaga IIb [link] Fig.

Zănoaga Ia—Ib ; 5—-6 : ace din os niv.

Mateen era un cetățean american din Fort Pierce, Florida, născut din părinți afgani în[44] la New York. Acesta a adăugat că atacul nu a avut nimic de-a face cu religia, doar că fiul său a fost iritat de imaginea unui cuplu homosexual sărutându-se în Miami cu câteva luni înainte, în prezența soției lui, Noor Zahi Salman, și a fiului lor de trei ani.

Zănoaga IIa ; 7—8, 11 cuţite curbe din piatră Krummesser niv. Zănoaga I— II ; 9 : rotiţă din lut niv. Zănoaga IIa ; 10a—c topor fragmentar din piatră niv. Zănoaga IIb ; 12—13 vârfuri de săgeţi din silex niv.

Domeniul LacertA este reprezentarea perfecta a asa-zisei lumi noi a vinului

Zănoaga IIa—b. A plan [link] Fig. Mormântul 1, plan [link] Fig. Staţiunea Cetâţuia 2. Mormântul 2, plan şi profil [link] Fig. Mormântul 2, inventar. B plan [link] Fig. B profilele gropilor 29, 32 şi 34 [link] Fig.

Suprafaţa S. IV D, plan [link] Fig. Secţiunea S. A : groapa 29, planuri şi profil [link] Texte intégral Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga jud.

Member Login

Către nord, în josul văii înguste a pârâului Zănoaga, la circa 2 km, se află satul Glod, comuna Lapoş, judeţul Prahova fig. Prima dintre acestea, denumită convenţional Cetăţuia 1, se găseşte pe un platou al crestei stâncoase Zănoaga, la o altitudine absolută de m. Având în plan o formă aproximativ elip-soidală, cu axul lung dispus E-V, platoul este în¬ conjurat din toate părţile de~ pante abrupte, dintre care cea de sud este cea mai accentuată, coborând de-a dreptul vertical pe o diferenţă de nivel de circa m.

Accesul pe platoul Cetăţuiei 1 se poate face doar printr-o porţiune îngustă de la capătul apusean. Situată pe un promontoriu desprins spre nord din culmea Zănoaga, cu 50 m mai jos, pe un platou, de formă neregulată, şi de asemenea înconjurată de pante abrupte spre est, nord şi vest, se găseşte o altă zonă de locuire care a căpătat denumirea convenţională Cetăţuia 2.

dating obstetric

Către sud se face legătu¬ ra cu restul culmii calcaroase prin şaua Zănoaga. Pe pantele mai dulci de la nord-est de Cetăţuia 1, până către liziera pădurii Glizea se află o altă zonă de locuire, destul de întinsă, denumită Aşezarea dating evenimente orange county. La picioarele abruptului dinspre sud al primei zone de locuire se întinde dating evenimente orange county pantă mai puţin înclinată pe care se găsesc la suprafaţă sau, mai ales în muşuroaiele de cârtiţe, oase de animale şi cioburi monteorene, zona respectivă primind denumirea de Aşezarea 4.

Dincolo de şaua Zănoaga, pe un alt platou, de for¬ mă aproximativ circulară şi mărginit de pante abrup¬ te către nord şi sud, se găseşte Aşezarea 5 cu ceva mai puţin material arheologic la suprafaţă. Culmea stâncoasă Zănoaga face parte dintr-o prelungire către apus a masivului deluros Istriţa, de care este despărţită, în dreptul localităţii Vispeşti, comuna Breaza, prin Şaua Poponeci sau a Vispeştilor.

Încarcă sau consultă cardul on-line!

Primul segment al acestei prelungiri îl reprezintă culmea Colarea3, care domină satele Fân-tânele şi Vârf, apoi, după Şaua Năenarilor, urmează culmea Greabănu, tăiată de o trecere în peretele stâncos numită de localnici Cheia Mare, în sfârşit, după o altă trecere numită Cheia Mică, se întinde ultimul segment reprezentat prin culmea Zănoaga. Punctul de maximă altitudine se află pe Greabănu, la m.

taurus femeie datând un bărbat vărsător

Către sud, prin câteva trepte succesive de dealuri rotunjite, se ajunge în câmpia Bărăganului, în dreptul localităţii Săhăteni, la circa 6 km în linie dreaptă. Către nord, culmea coboară ceva mai abrupt în valea Nişcovului, ultimul afluent de pe dreapta al Buzăului, înainte de ieşirea acestuia în câmpie. Ambele versante au fost acoperite de păduri întinse Fig.

Poziţia geografică a staţiunii de la Năeni.

Atât pantele de nord, cât şi cele de sud sunt străb㬠tute de numeroase izvoare cu debit variabil, din care multe sunt cu apă sărată, un promontoriu către sud, care domină cătunul Tufe, fiind chiar denumit Fig.

Izvoare de apă sărată se mai g㬠sesc şi în împrejurimile satului Glod, aproape la izvoarele Nişcovului, la 2 km nord de staţiunea de la Zănoaga. Pe culme, dar mai ales pe panta de sud, masivul de calcar răzbate la suprafaţă, de departe culmea având aspectul unui meterez stâncos. Cul¬ mea Zănoaga domină dinspre nord o mică depresiu¬ ne, foarte bine conturată, din care îşi adună apele pârâul Şipot, depresiune în care speed​​ dating atlanta găsesc satele Tufe şi Finţeşti şi care comunică spre Bărăgan printr-un culoar mărginit de dealuri, care se desface apoi în dreptul oraşului Mizil.

Către vest, culmea Zănoaga se prelungeşte prin dealul Bivolu şi mai departe prin alte culmi descrescânde, mai domoale şi mai puţin stâncoase, până către Urlaţi şi Valea Călugărescă.

Incarca card elevi on-line

Săpăturile arheologice au început în vara anuluicontinuând cu două întreruperi, în şipână în anul 4, la început având un caracter, în principal, de salvare, cu timpul cerceta¬ rea tinzând să devină exhaustivă. Inîn urma reîmproprietăririi, suprafaţa pe care se găseşte com¬ plexul monteorean de la Zănoaga a fost împărţită în mai multe loturi particulare, fiind păstrate cu titlul de rezervaţie arheologică doar platourile pe care se află Cetăţuia 1 şi Cetăţuia 2, ceea ce a redus drastic din posibilităţile de cercetare.

Au fost efectuate două sondaje restrânse pe Cetăţuia 2 şi Aşezarea 3, în acelaşi timp cu deschi¬ derea unei secţiuni magistrale pe platoul de pe cul¬ me fig.

  • Dating dp ua
  • Dating marion va
  • Viteză dating delta city
  • S.C. RATBV S.A. Brasov - operatorul de transport public din Brasov
  • DALII ideas | dalii, flori, plantare de flori

Cum rezultatele sondajelor, la momen¬ tul acela, spre deosebire de săpătura de pe culme, nu dating evenimente orange county fost întru totul satisfăcătoare, accentul a fost pus pe cercetarea locuirii de pe Cetăţuia 1, unde săpăturile au continuat şi în campaniile Rezultatele cu totul deosebite ale săpăturilor de pe Cetăţuia 2 au impus concentrarea întregului efort de cercetare asupra locuirii din perioada timpurie a epocii bron¬ zului din această parte a complexului de locuire monteorean, astfel că, începând din şi până în prezent, mai puţin în anii 1săpăturile s-au desfăşurat doar în acest sector6.