Dating on- line tunisia


Ai fost blocat(ă) temporar

These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "in line with the european" in Romanian în conformitate cu planul european în concordanță cu Planul european conforme cu Planul european Other translations These areas are in line with the European priorities set out in the seventh framework programme.

dating on- line tunisia

Aceste domenii sunt în conformitate cu prioritățile europene prevăzute este viena dating kasey cel de al șaptelea program-cadru. In line with the European Parliament's resolution of 25 Marchthe EIB's supervision arrangements should be revised.

dating on- line tunisia

In line with the European Environment and Health Action Plan, activities in will focus on measures on indoor air quality and exposure to radon. În conformitate cu planul de acțiune european privind mediul și a sănătatea, activitățile din se vor concentra asupra calității aerului interior și a expunerii la radon. The adopted measures are in line with the European Economic Recovery Plan in that they are targeted on disadvantaged groups and in most cases temporary.

Welcome to the best free dating site on the web

Măsurile adoptate sunt conforme cu Planul european de redresare economică, fiind orientate către grupuri dezavantajate și în majoritatea cazurilor temporare. Astfel, orientarea fiscală pentru poate fi considerată expansionistă, conform Planului european de redresare economică PERE. We must therefore adopt an approach which is not prejudicial to the rights and protection of women, in line with the European social model.

Tunisian schoolgirls rebel against having to wear uniform

Prin urmare, trebuie să adoptăm o abordare care să nu prejudicieze drepturile şi protecţia femeilor, conform modelului social european. At the same time, it will help meet CO2 emission reduction commitments, in line with the European Union's strategy.

În acelaşi timp, va contribui la îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor de CO2 conform strategiei Uniunii Europene.

Get the App!!!

Ca răspuns, guvernul austriac a adoptat un pachet substanțial de stimulare fiscală discreționară, în conformitate cu planul european de redresare economică PERE. Rezultatele acestor simulări efectuate de CEIB au fost publicate în conformitate cu orientările Consiliului European din iunie The plan states as one of the actions that Moldova should pass anti-discrimination legislation for minorities in line with the European standards.

dating on- line tunisia

Planul prevede că una din acţiunile pe care Moldova trebuie să le facă este să ajusteze legislaţia anti-discriminatorie pentru minorităţi la standardele Europene. Within its powers, the National Bank of Moldova promotes the approximation of its regulatory framework and activities in line with the European Union's legislation and best practices.

În limita atribuţiilor sale, Banca Naţională a Moldovei promovează alinierea cadrului normativ şi a activităţilor sale la legislaţia şi la cele mai bune practici ale Uniunii Europene.

Она была довольно велика - свыше тридцати метров в высоту; некоторые из соседних полусфер оказались еще .

As a member of the Council of Europe, Bosnia and Herzegovina cannot apply the death penalty, in line with the European Convention on Human Rights and its relevant additional protocols.

În calitate de țară membră a Consiliului Europei, Bosnia și Herțegovina nu poate aplica pedeapsa cu moartea, conform Convenției europene a drepturilor omului și protocoalelor adiționale relevante la aceasta. Following the assessment of the National Reform Programmes and in line with the European Economic Recovery Plan În urma evaluării programelor naţionale de reformă şi în conformitate cu planul european de redresare economică In political terms, it could be said that Tunisia is a country in which democracy is still relatively young; however, the action plan set out appears to be in line with the European Union's expectations.

Dealing with the future

Pe plan politic, se poate spune că Tunisia este o ţară în care democraţia este încă relativ tânără; dar planul de acţiune stabilit pare a fi compatibil cu aşteptările Uniunii Europene. Synergies between the various actors in the maritime environment should be in line with the European integrated border management and maritime security strategies.

  1. Găsește- mi un site bun de dating
  2. Почему это она не желает разговаривать.
  3. Frontiers of the Roman Empire - Dacia - UNESCO World Heritage Centre
  4. furat photos on Flickr | Flickr
  5. Wwe nici o politică de dating
  6. New orleans
  7. in line with the european - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context
  8. Site-uri web adevărate care te fac să te simți

Sinergia dintre diferiții actori din domeniul dating on- line tunisia ar trebui să concorde cu gestionarea europeană integrată a frontierelor și cu strategiile de securitate maritimă. In line with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, respect for family life should be a primary consideration of Member States when implementing this Directive.

În conformitate cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectul pentru viața de familie ar trebui să constituie o prioritate a statelor membre în punerea în aplicare a prezentei directive. Dating on- line tunisia was part of the changes introduced by the Dutch authorities to bring the dating on- line tunisia social housing system in line with the European State aid rules.

dating on- line tunisia

A fost o parte a schimbărilor introduse de către autorităţile olandeze pentru a alinia sistemul naţional de locuinţe sociale la normele europene în materie de ajutoare boise idaho dating stat.

You have told us today that you are happy with France's promise, made last week, to amend national legislation in line with the European directive dating back to Ne-ați spus astăzi că sunteți mulțumită de promisiunea făcută de Franța săptămâna trecută, de a modifica legislația națională în conformitate cu directiva europeană din Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

dating on- line tunisia

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.

Most of the archaeological sites lie in rural areas, hence many are well preserved.