Dating cercei de epocă. Descoperire importantă - peste de morminte, locuinţe din trei epoci, monede şi podoabe


kevin jonas dating istoric care a fost 2pac dating

Zusammenfassung [link] Liste des illustrations Fig. Gräbertypen [link] Fig. Inventarul mormintelor nr. Inventar der Gräber 4, 8, 9, 15 [link] Fig. Inventar der Gräber 14 und 19 [link] Fig. Inventarul mormîntului nr. Inventar des Grabes 25 [link] Fig. Inventar der Gräber 26, 27, 28, 29, 36 [link] Texte intégral Noi morminte de epocă romano-bizantină la Tomis V.

Stabilizării au prilejuit efectua¬ rea unor săpături de salvare. Astfel a fost cercetat un important lot de morminte aparţinînd epocii romano-bizantine, care se adaugă celorlalte sute de lăcaşuri sepulcrare, cercetate şi înregistrate pînă acum, aparţinînd diverselor necropole ale Tomisului 1.

Avînd nerd girl dating site bază criteriul tehnicii de construcţie am împărţit mormintele din necropola tomitană, aparţinînd epocii romano-bizantine, în urm㬠toarele tipuri: A.

Morminte în firidă şi cu cameră de acces, cu variantele: — morminte cu o firidă şi cu cameră de acces fig. Morminte simple groapă rectangulară fig.

CELE MAI FRUMOASE BIJUTERII CU PERLE!

Morminte în ţigle — şi anume varianta cu scheletul încadrat de ţigle pe una din la¬ turile lungi şi una din laturile scurte, la cap fig. In total au fost dating cercei de epocă 37 de morminte, dintre care 30 aparţin primului tip menţionat, şase celui de al doilea, iar unul se încadrează în ultimul tip. Din cele 30 de morminte în firidă şi cu cameră de acces, 1 1 conţineau urme de lemn de la sicrie, 14 nu aveau astfel de urme, unul era mormînt cenotaf, iar restul de patru mor¬ minte sînt lipsite de observaţiile necesare.

Trei dintre mormintele simple prezintă urme de sicrie în timp ce celelalte trei sînt lipsite de prezenţa acestui element. Mormîntul în ţigle nu prezintă urme de sicriu. Se impune a aminti, cel puţin cu titlu infor¬ mativ, că în profilul malului dinpre est au apărut cîteva morminte în ţigle, aşezate în două pante, dar nu au fost încă cerctate. Numărul mare al mormintelor în firidă şi cu cameră de acces 30 din cele 37 de morminte cercetate constituie pentru Tomis o particu¬ laritate aparte, dacă ţinem cont de faptul că în Scythia Minor o situaţie asemănătoare nu o dating cercei de epocă nici la Callatis, unde numărul mormintelor 1 în firidă este extrem de redus, majoritatea consti-tuind-o cele de tip cistă, construite din piatră, şi cele simple 2, şi nici la Piatra Frecăţei3, unde nu au fost încă semnalate.

adresați profilul de întâlniri dating de ponei

Acest tip de mormînt apare la Tomis pentru prima dată în a doua jumătate a secolului III e. Astfel pentru perioada roma¬ no-bizantină, acest tip îşi găseşte corespondenţe pentru Dobrogea numai la Callatis, dar în număr redus.

abordare online de dating rose evenimente de meci

Astfel de morminte sînt semnalate în sudul Dunării la Varna şi Dating cercei de epocă, cele din urmă fiind săpate în stîncă, considerate paleocreştine şi datate în a doua jumătate a secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului următor.

Acest sistem de înmormîntare este frec¬ vent în Siria, unde se întîlnesc morminte asem㬠nătoare în ceea ce priveşte planul de construcţie. Nu este exclusă o influenţă a tehnicii constructive a mormintelor siriene asupra celor din Tomis, acest transfer de influenţă manifestîndu-se şi mai tîrziu, în cadrul fenomenului de răspîndire a creştinismului, în care rolul predominant l-au jucat elementele etnice venite din Orient.

Descoperire importantă - peste de morminte, locuinţe din trei epoci, monede şi podoabe

Tot în acest sens trebuie amintite şi multiplele relaţii existente între Scythia Minor şi regiunile orientale Asia Mică, Egipt, Siria. Mormintele simple, ce apar din cele mai vechi perioade, sînt foarte frecvente în necropolele ro¬ mano-bizantine şi găsirea unor analogii este, con¬ siderăm noi, de prisos.

Acest bijuterii acordului cu UE de mediu requirment. Banii vor fi repleased la noi numai după ce confirmați livrare.

Mormintele în ţigle, spre deosebire de cele în firidă şi cu cameră de acces care apar, aşa cum am arătat, în a doua jumătate a secolului al IlI-lea, sînt semnalate în epoca romană începînd cu secolul al IV-lea, ele continuînd să apară pînă în secolul al VI-lea. Astfel, mormintele în firidă şi cu cameră de acces au fost semnalate la adîncimi cuprinse între 2 şi 5 m, majoritatea fiind însă găsite la adîncimi între 2,50 şi 3,50 m.

Majoritatea mormintelor simple au fost surprinse la adîncimi V. Mormîntul în ţigle a apărut la o adîncime de 3 m. Ritul şi ritualul în toate mormintele cercetate s-a observat prac¬ ticarea în exclusivitate a ritului înhumaţiei.

  • CELE MAI FRUMOASE BIJUTERII CU PERLE!
  • Speed​​ dating firmen firmen

Pe lingă înmormîntările individuale care reprezintă dealtfel majoritatea au fost semnalate şi înmor-mîntări colective de 2 pînă la 4 schelete în fiecare mormînt. S-a semnalat şi un mormînt cenotaf — apariţie singulară pînă în prezent.

Podoabe de inspirație romană | Muzeul de Istorie Turda

Din acest punct de vedere necropola callatiană se detaşează net, deoarece aici în¬ tîlnim chiar şi cîte şase pînă la unsprezece sche¬ lete într-un singur mormînt.

La Tomis, mormîntul nr. Majoritatea mormintelor sînt orientate V— E, cu mici devieri inerente, după binecunoscutul obicei creştin. Două morminte — M. Poziţia scheletelor nu prezintă diferenţe prea mari de la un mormînt la altul, toate fiind aşezate pe spate, în poziţie întinsă, cu mîinile uşor îndoite din cot, de cele mai multe ori spre sau pe oasele bazinului, alteori aşezate pe abdomen sau întinse pe lîngă corp.

Cum sa ramai lucid intr-o epoca a dezbinarii

Orientări şi poziţii similare ale scheletelor se constată în necropolele romano-bi-zantine din Pannonia. Poziţia încrucişată a membrelor inferioare ale scheletului din M. Tipuri de obiecte Oarecum surprinzător viteză dating chicago yelp faptul că, în cele 37 de morminte cercetate, nu s-a găsit nici un obiect ceramic, această situaţie neexcluzînd posi¬ bilitatea ca săpăturile viitoare să pună în evidenţă şi astfel de inventar funerar.

O situaţie contras¬ tantă oferă din acest punct de vedere Callatisul, 3 unde ceramica apare frecvent si este relativ va¬ riată.

Brigitte şi Florin, shopping de sute de euro în magazinele din Viena! - Brigitte\u0026Pastramă

Inventarul funerar era aşezat în regiunea cra-niilor, la mijloc sau la picioare. Deşi sărac, ma¬ terialul arheologic descoperit pînă acum — vase de sticlă, fibulă, cataramă, mărgele, cercei, inel din bronz — îşi găseşte uşor analogii în provin¬ ciile imperiului, ceea ce indică o integrare organică în orizontul cultural provincial-roman.

Mărgele italiene din epoca renascentistă, descoperite în Alaska, rescriu istoria Americii

Sărăcia dating cercei de epocă funerar nu trebuie, fireşte, interpre¬ tată în sensul unei crize economice-politice care să se fi repercutat pe tărîm ritual-religios, fiind bine ştiut că epoca romano-bizantină reprezintă, în Dobrogea, o lungă perioadă de stabilitate poli¬ tică şi prosperitate economică. Austeritatea in¬ ventarului din morminte este cert, indisolubil le¬ gată de perceptele religiei creştine, care cîştiga tot mai mult teren. La religia creştină aderă o mare a parte populaţiei din diverse straturi so¬ ciale, în dating cercei de epocă după anulcînd împăraţii Constantin şi Licinius emit binecunoscutul edict de la Milan, prin care se proclama libertatea de cult şi egalitatea în drepturi pentru toate religiile din imperiu.

Printre obiectele de inventar mai des întîlnite în morminte, dar nu şi foarte frecvente, se nu¬ mără şi vasele de sticlă. Vase de sticlă Unguentarii cu corpul globular, gîtul tubular înalt, cu buza inelară sau răsfrîntâ în afară. Au fost descoperite două asemenea vase, dintre care unul are corpul mult teşit, iar buza este asimetric inelară fig. Pe pereţii interiori ai vasului se observă clar urmele unui lichid vegetal uleios, probabil ulei de măsline.

Sugari dureri și febră doză de acetaminofen

O situaţie similară a fost semnalată şi în necropola romano-bizantină de la Callatis 5. Cel de al doilea exemplar, descope¬ rit în M. Astfel de exemplare se întîlnesc şi într-o serie de colecţii muzeale 8.

vârsta medie de dating în america dating timmins ontario

Ţinînd cont de contextul arheologic în care au apărut şi de analogiile menţionate, aceste vase se pot data în al doilea şi al treilea sfert al secolului al IV-lea e. Unguentarii de formă tubular ă, fusiformă, lungi, cu bulb la mijloc.

cercei de epocă păun cu gem plin de culoare – €

Gräbertypen Fig. Tipuri de morminte. A, 8, 9, Inventar der Grâber A, 8, 9, Primul subtip este des întîlnit într-o serie de necropole roman e-tîrzii, ca cea de la Mangalia 9 Constanţa 11Scupi 11 şi Cernoj Gori 12în Iugos¬ lavia, Dura-Europos 13 şi din Pannonia Sub-tipul al doilea, caracteristic de asemenea secolului al IV-lea, este întîlnit tot în necropole tîrzii, la Constanţa 15, Mangalia 16, Sâgvâr 17, fiind prezent şi în unele colecţii muzeale Unguentariul din M.

Aceeaşi datare este valabilă deci atît pentru vasul de sticlă descoperit aici cît şi pentru celelalte unguentarii, aparţinînd tipului cu bulb la mijloc.

conectează liga ce se datorează totul

Obiecte de metal — Fibulă din bronz fig. Aceste fibule Zwiebelknopffibeln sînt caracteristice epocii romano-bizantine, fiind datate începînd cu al doilea sfert al veacului al IV-lea e.

Pe teritoriul Scythiei Minor fibule iden¬ tice cu exemplarul nostru au fost semnalate la Callatis 20 şi Piatra Frecăţei 21, în Ungaria, la Tordas 22, precum şi în afara graniţelor Imperiului roman tîrziu Acest tip de cataramă este semnalat în necropola callatiană 24, în necro¬ polele tîrzii din Pannonia, la Sâgvâr 25Maja şi Somodor-Puszta 26, precum şi în zona Rinului, în necropola de la Krefeld-Gellep Obiecte de podoabă a Mărgele — Plate-inelare, din sticlă, galbene şi maronii-roşcate, găsite în M.

Exemplare asemănătoare întîlnim la Callatis 30, unde sînt datate în al doilea şi al treilea sfert al secolului al IV-lea, şi în regiunea Rinului, în marea necropolă de la Krefeld-Gellep Se în-tîlnesc de asemenea şi în nordul Dunării, în com¬ plexe funerare aparţinînd culturii Sîntana-Cer-neahov Mărgele de acest fel, lucrate din chihlimbar, apar destul de rar. Dacă, pînă acum, replica în sticlă de la Mangalia33 era singulară, exemplarele de la Constanţa vin să formeze un tip de mărgele de sticlă.

Analogii, ca formă nu ca material, găsim la Varna34, Sâgvâr35 şi Szentes-Jaksor 36, ulti¬ mele două în Pannonia. După formă, aceste măr¬ gele ar putea fi datate la mijlocul şi în deceniile imediat următoare mijlocului secolului al IV-lea e. Sînt semnalate şi în necropola de la Callatis La Constanţa s-au găsit împreună cu două unguentarii de tipul cu dating cercei de epocă fusiform, bulb proeminent şi cu cute.