Iranian dating cultura


Creatori ai unor imperii fascinante și influente ahemenid, sasanid și adepți ai unei religii, precum zoroastrismul, ce dezvolta o concepție istorică lineară, conform căreia lumea are un început și un sfârșit - contrastând cu viziunea popoarelor din jur - iranienii au dezvoltat o civilizație în care dreptatea și responsabilitatea erau invocate drept principii fundamentale.

Vastele teritorii ale Imperiului Persan erau administrate prin crearea unor sisteme fiscale și de comunicare eficiente și unice până atunci în istorie.

Un exemplu este faimoasa Cale Regală, realizată de Darius I î.

abq dating online

Cucerirea Imperiului Persan de către Alexandru cel Mare î. Ce n-au reușit armele, a izbutit poezia Rival egal al Imperiului Bizantin, cu care a avut o relație atât de confruntare, cât și de respect reciproc aproape cinci secole, acesta a rezistat până încând Persia a fost cucerită de oștile islamului.

Arabizarea agresivă a Iranului a putut fi oprită nu prin rezistența armelor, ci a poeziei.

femeie de 24 de ani datând de 19 ani

Poetul Ferdousi decedat înprin celebra sa lucrare Shah-Name Epistola Șahiloravea să redeștepte conștiința iraniană, nu doar prin reamintirea vremurilor glorioase din trecut, ci mai ales prin utilizarea unei limbi persane pure și fluente, evitând utilizarea cuvintelor arabe. Prin conservarea limbii, identitatea națională a fost salvată, iar tradiția memorării și recitării poemelor sale, păstrată până iranian dating cultura, a contribuit la salvarea iranian dating cultura mari culturi și civilizații a umanității.

Ulterior, arta poetică a fost îmbogățită de alți titani ai literaturii universale, precum Saadi mort în și Hafez iranian dating cultura înambii din Shiraz, și consacrată, indiferent de epocile istorice, drept o comoară sacră a sufletului persan.

De altfel, Imperiul arabo-musulman, al cărui centru califal fusese stabilit definitiv la Bagdad Irak sub dinastia Abbasizilora fost persianizat timpuriu atât administrativ, cât și sub aspectul mentalității, culturii și moravurilor, utilizarea limbii oficiale arabe și originea califilor fiind unele dintre puținele aspecte care i-au păstrat profilul inițial.

Iran: o cultură fabuloasă

Totuși, abia îndinastia Safavizilor restaurează statalitatea iraniană, stabilind islamul șiit drept religie oficială, profesată de majoritatea populației, fapt menționat, ulterior, și în prima Constituție iraniană Aprofundate juridic și teologic, liniile doctrinare ale șiismului au fost împletite cu etosul civilizațional iranian, realizând o interpretare cvasiparticulară a islamului.

Rolul primordial acordat intelectului și rațiunii, progresul interpretativ, respingerea predestinației, valoarea cardinală acordată dreptății în interrelaționarea umană, dar mai ales conștiința unei continue prezențe și călăuziri de către un ghid divin au adăugat o dimensiune harismatică unui popor ce avea deja o experiență istorică mult încercată.

Iranul, Rusia și Occidentul Relațiile constante cu Occidentul au început în timpul dinastiei safavide, când instructorii militari englezi antrenau armatele șa­hilor. Influența agresivă a Rusiei și Angliei asupra suveranilor a dus la o trezire a conștiinței na­ționale, condusă de învățații religioși și negustorii din bazar.

întâlniri casual Springfield

Lovitura de stat dinrealizată cu sprijinul recunoscut public de Occident, a fost percepută ca o umilință, dincolo de pagubele economice, astfel că revoluția islamică din a întrunit adeziunea tuturor iranienilor, care își reafirmau multimilenara demnitate națională. Conducerea religioasă a devenit o garanție a rezistenței în fața asaltului politico-financiar și cultural occidental.

Ghidajul unui mare ayatollah lit. La nivelul vieții publice cotidiene, pre­zența ulemalelor învățătorii reli­gioși este mai degrabă discretă, locul lor fiind în moschei sau în Qom, cel mai important centru de învățământ religios din țară.

Iran - istorie, cultură și identitate milenară

Obiceiuri și comportament oriental Moștenirea istorică, culturală și religioasă este prezentă oriunde în Iran. Monumentele arhitectonice, conservate în siturile originale, sau combinațiile ceramice multicolore ce împodobesc celebrele moschei sunt reproduse pe iranian dating cultura instituțiilor publice și chiar pe cele ale locuințelor particulare.

mingleton dating

La nivelul întregii societăți, există un cod comportamental al respectului reciproc aproape ritualizat taaroufspecific iranian, care cultivă eticheta și bunele maniere, atât prin exaltarea atenției și considerației față de interlocutor, cât și printr-o apreciere amplificată a eventualelor favoruri. Pietatea este, de asemenea, o componentă definitorie a religiozității, vizibilă în devoțiunea față de necropolele sacre, precum cele din Mashad și Qom, în teatrul religios comemorativ tazieh sau în complexa artă caligrafică și decorativă care îmbină într-o manieră simbolică culori și motive vegetale și geometrice.

Bucătăria iraniană

Reprezentările de animale de pe pereții moscheei-monument tamworth nsw dating site Shah Abbas din Isfahan, clopotele care sună dimineața și seara din minaretele mausoleului Imamului Reza din Mashhad sau chipurile iranian dating cultura îngeri din porticurile sale - al treilea complex religios din lumea musulmană, ce pri­mește peste 27 de milioane de pelerini anual - sunt elemente ce oferă unicitate acestor monumente islamice și stupefiază vizitatorii occidentali care fixează cultura islamică în clișee reducționiste.

Prezența minorităților religioase, deși redusă, este notabilă. Comunitățile creștine, asiriană și armeană, au o vechime milenară aici, la fel cea mandeană sau iudaică.

bee match dating

Apoi, zoroastrienii, nume­roși în orașul Yazd, adepții religiei ancestrale iraniene. O atitudine reținută există însă față de denominațiunile neoprotestante, nerecunoscute oficial, care practică un prozelitism provocator cu nuanțe politice. Această atitudine este des întâlnită în atmosfera vechilor bazaruri din orașele din provincie, în ceainării și hammam-uri, unde stilul clasic de viață orientală este încă respectat, la fel ca ierarhia intelectuală, socială sau a vârstei.

întâlniri obraznice pentru adulți

Locuințele tradiționale, în special vechile case ale familiilor negus­torești, cu coridoare labirintice, unde lumina pătrunde prin geamurile colorate sau cu bazinele din curțile lor interioare în care înoată pești exotici, oferă senzația unei rupturi de timpul prezent. La fel, faimoasele grădini persane, străbătute de complexe rețele de apă, ce înconjoară palatele vizirilor și șahilor de odinioară, îl situează pe privitor într-un veritabil spațiu al paradisului, un termen provenit din limba persană de unde s-a răspândit în toate limbile și culturile.

Permanent aceste muzee sunt vizitate de școlari însoțiți de profesori sau de tineri, încântați să ofere explicații despre trecutul locurilor sau personalitățile istorice de aici. La fel, în zilele dedicate Anului nou iranian Nouruz - fixat cu ocazia echinocțiului de primăvară, iranienii păstrând calendarul solar și după convertirea lor la islam - modul preferat de petrecere a timpului de către familii constă în deplasarea semnale de limbă corporală dating mari distanțe pentru vizitarea monumentelor religioase sau culturale, într-un veritabil pelerinaj.

DATING A PERSIAN GUY

Un periplu realizat uneori cu sacrificii materiale, dar tenace menținut și cultivat, care inspiră pe mai departe noilor generații o conștiință identitară lucidă ce păstrează intactă legătura dintre trecut, prezent și viitor.